Kənan Hacı - Ruhun ağırlığı altında
01.06.17

Dünya modernist poeziyası haqqında danışarkən ilkin olaraq Tomas Eliot, Çeslav Miloş, Ezra Paund kimi nəhəngləri xatırlayırıq. Onların yaratdığı poeziya kosmopolit entuziazmdan qidalanmaqla yanaşı Qərblə Şərqin ruhunu qəribə, gözəgörünməz bir xətlə birləşdirir. Bu poetik sistem simmetriyaya daban-dabana ziddir və sanki sıfır nöqtəsinə can atır. Modernistlər həyatı anlayan və ona ideya ilə qalib gələnlər idi. Bəs bu ideya nəyə xidmət edirdi? Çeslav Miloş deyirdi ki, poeziya şeytan əməlidir. Fransanın böyük şairlərindən olan Pol Valeri isə deyirdi ki, yaradıcılığın əsas məqsədi insanları həyəcanlandırmaq yox, onları ələ almaqdır. Şair bu dünyanın gerçəklərindən qaçıb öz gerçəkliklərini yaradan adamdır və onun toruna düşənlər heç vaxt bu tordan xilas ola bilmirdi.

Yadıma Orxan Kamalın Nazim Hikmətlə bağlı məhbəs xatirələrindən bir məqam düşdü. Orxan Kamal yazır ki, Nazim Füzulinin "aldanma ki, şair sözü əlbəttə yalandır" məntiqinə düşmən idi. O, bu fikri dəyişib belə deyirdi: "İnan ki, şair sözü, əlbəttə, həqiqətdir". Amma şair sözü doğrudanmı həmişə həqiqət olur?  Əlaqəsiz sözlərin aldadıcı quraşdırılmasından əsrarəngiz dünya yaradan modernistlər sözləri hissə-hissə doğrayıb qarışdırır və əllərinə keçən sözləri yanaşı düzüb poeziya yaradırdılar ki, bu da dadaizm cərəyanını meydana gətirdi. Sonra bu cərəyanın nümayəndələri dekadent cərəyanlara qoşuldular və proses beləcə davam etdi. Modernizmin müxtəlif cərəyanları yarandı və bu cərəyanlar da özünün böyük şairlərini yetişdirdi. Bu yenilikçi poeziya kürəyini mifoloji (ilkin) mətnlərə söykədi, bu poetik sistem özünün metafizik düşüncə qatını yaratdı.

Bu, artıq elitar poeziya idi və onun görkəmli nümayəndələrindən biri də ingiliscə yazan irland şairi və dramaturqu Uilyam Batler Yeyts idi. Rəssam Con Butler Yeytsin oğlu olan Uilyam 1865-ci ildə Dublin şəhəri yaxınlığındakı Sandymountda dünyaya gəlib. Uşaq ikən anası ona irland xalq nağıllarını danışarmış, bu fakt onun sonrakı yaradıcılığına çox böyük təsir göstərib. Okkultizmə, ezoterik düşüncəyə marağı da bu nağıl və əfsanələrdən qaynaqlanır. Bu tükənməz maraq onu ömür boyu tərk etmədi, poeziyasına da yansıdı və  çox-çox sonralar şair Dublin Əlkimyaçılar Cəmiyyətinin yaradıcılarından biri oldu. Uilyam protestantlığın hakim olduğu mühitdə böyüyür. Zəngin bir ailənin qızı olan anası qapalı həyat tərzinə üstünlük verən bir qadın idi. Rəssamlığa olan marağı onu bu sahədə təhsil almağa sövq edir. Amma az sonra poeziyanın sehrinə düşür və 1884-1886-cı illərdə Metropoliten sənət məktəbində təhsil alır. Onlar bir müddət Londonda yaşadıqlarından Uilyam da təhsilini ingilis dilində almışdı. Sonralar da bütün əsərlərini ingilis dilində yazdı.

Şair 1916-cı ildə 51 yaşında ikən 25 yaşlı bir qızla ailə həyatı qurur və onların iki övladı dünyaya gəlir. Aralarında böyük yaş fərqi olmasına baxmayaraq, birlikdə xoşbəxt ömür yaşadıqlarını demək olar. 1922-ci ildə İrlandiya müstəqillik qazandıqdan sonra ilk parlamentə senator seçilir və ölkənin ictimai həyatında fəal iştirak edir. O, millətçi idi və öz xalqının Britaniya ağalığından qurtulması üçün həm də bir vətəndaş olaraq mübarizə aparırdı. 1923-cü ildə Yeyts Nobel mükafatını alır və özünün Nobel nitqində bədii yaradıcılığından daha çox siyasi fəaliyyətini qabartmağa çalışır. Təsadüfi deyil ki, bu yüksək mükafat ona "Milli ruhu yüksək ədəbi formada özündə əks etdirən ilhamla dolu poetik yaradıcılığına görə" verilmişdi.

Yeytsin gənclik illərində yazdığı şeirlərdə öz yaradıcılığı ilə ingilis şeirinin dilini zənginləşdirən Spenserin və romantika dönəminin ünlü simalarından olan Şellinin güclü təsiri hiss olunur. Hələ 1889-cu ildə nəşr etdirdiyi ilk kitabı "Ossianın səyahətləri və başqa şeirlər"  kitabında onun istinad nöqtəsinin irland mifologiyası və xalq ədəbiyyatı ənənələri olduğu qeyd edilir. Onun poetik təfəkkürü xalqın tarixi yaddaşı üzərində formalaşmışdı. Yeyts sənətlə təbiət arasında üzvi bağlılıq görürdü və bunu şeirlərində göstərməyə çalışırdı. Onun poeziyası məhz bu fəlsəfi-estetik sistemin qurulmasına xidmət edirdi.

Yeytsin bir neçə şeirini bizim dilə çevirərkən bəzi məqamlarda çətinə düşdüm, sanki bu, bir xaosdur və sən bu xaosun içində məntiqi tapıb mətndə lazım olan yerə qoymalısan. Sonra hiss edirsən ki, bu xaos müəllifin nəzarətində olan bir xaosdur, həm də şüurun dışına nüfuz etmək cəhdidir. Fikirlərindən birində Yeyts belə deyir: "Bu dünyada yad adamlar yoxdur, sadəcə, hələ tanış olmadığın dostlar var". Bu fikri onun poeziyasına da aid etmək olar: yad hisslər yoxdur, sənə tanış olmayan hisslər var.

Bizlər ki, qocayıq, qoca və canlı,
həm də nə qədər qoca,
minlərcə il, minlərcə il
əgər deyilib bitibsə hər şey,
uşaqlara verin dünyanın yeniliklərini.
Səssizlik və sevgi;
və gecənin çiy uzun saatlarını
və yuxarıdakı ulduzları:
uşaqlara verin dünyanın yeniliklərini,
danışdırın onları yetkinlərdən uzaqda,
hər şey daha yaxşıdırmı, daha yaxşıdırmı?
Onda bizə deyin:
Kim yaşlı, yaşlı və canlı,
həm də nə qədər yaşlı.
Minlərcə il, minlərcə il,
bəli, hər şey deyilib bitdi.

Bu misralar Yeytsin "Bir pəri nağılının şərqisi" şeirindəndir. Şeirdə dünyanın ilkinliyinə, hər şeyin uşaqlarla yenidən başlamasına, ölümdən sonrakı yeni doğuluşa cəhd var. Buna cəhd də demək olmaz, şair sanki demək istəyir ki, dünya bütün pisliklərdən keçib gəlib və olacaqlar olub, yeni dünyanı uşaqlara verin, bəlkə onlar gözəl, savaşlar olmayan, ölüm, qan-qada olmayan bir dünya qura bildilər.

Hardansa oxumuşdum ki, mətn Ay deyil, Ayı göstərən barmaqdır. Bu barmaqlar yol hərəkəti qaydalarını göstərən nişanlar kimidir, bu nişanları bilmədən hərəkət etmək mümkünsüzdür. Modernist poeziyanın da qavrama, dərketmə üsulları var və heç şübhə yoxdur ki, sıradan, hazırlıqsız  oxucu bu mətnlərlə qarşılaşarkən xaosla üzləşəcək. Bu mətn labirintindən çıxmaq üçün poeziyanın keçdiyi yola bələd olmaq lazım gəlir. Beyin bu qidanı qəbul etmək üçün hazır olmalıdır. Yeytsin şeirləri də ilk baxışda məntiqdənkənar görünə bilər, bu, çoxqatlı poeziyanın xüsusiyyətidir. Məntiq və məna onun şeirlərində çox dərində gizlənir, oxucuya asanlıqla ipucu vermir. "Bir dostun xəstəliyi" şeirini misal gətirək:

 

Xəstəlik bunu gətirdi mənə,

düşündükcə onu bu miqyasda.

Niyə dəhşət bürüməlidi məni?

İndi görürəm ki,

Bütün  dünya alovlara bürünüb

Kömürə dönür sonunda;

Ruhun ağırlığı qarşısında.

 

Bu şeirdən çoxlu suallar doğur. Hansı dostun xəstəliyindən söhbət gedir? Bu xəstəliyin adı nədir? Nədən yaranıb bu xəstəlik? Sonsuz sayda yozumlar ola bilər və bu yozumların heç biri doğru olmaya bilər. Fəhmli oxucu hiss edəcək ki, bu şeir də mahiyyət etibarilə əvvəlki şeirin davamıdır. Həmçinin bu şeirdə Yeytsin bağlı olduğu şamanizmin, ezoterik düşüncənin izləri görünməkdədir. Dünya bəd ruhların ağırlığı altında çökür, məhv olur, söhbət bu qlobal xəstəlikdən gedir. Şair dost dedikdə yaşadığımız dünyanı nəzərdə tutur.

Yeytsin bu tip şifrəli şeirləri çoxdur. O, modernizmdən təsirlənsə də, ənənələrə bağlı şairdir. O, həmişə Viktoriya dövrü ingilis şeir anlayışının irland şeiri üzərindəki təsirinə qarşı çıxırdı və buna qarşı da özünün poetik sistemini yaratdı.

Yazıdakı şeirlərin tərcüməsi müəllifə məxsusdur.

Yenililklər
05.12.23
Kənan Hacının hekayəsi - Cin qapını bağlayır
05.12.23
Elçin Hüseynbəylinin hekayəsi - Dərs
05.12.23
Yevgeni Rezniçenko - Çağdaş rus poeziyası
30.11.23
Anar Məcidzadə - Canına dərd düşsün, ayrılıq salan
29.11.23
Həmin işıqlı günlər - Cavid Zeynallının yeni hekayəsi
29.11.23
Musiqili Teatr dekabr repertuarını təqdim edib
29.11.23
Pyes müsabiqəsi qaliblərinə mükafatlar təqdim olunub
29.11.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fonduna yeni prezident təyin olunub
28.11.23
Xuana İnes de la Krus - Günah keçisi kimi görürsünüz qadını
28.11.23
Mahir N. Qarayevdən iki şeir
23.11.23
Fəxri Uğurlu - Uzaqda təkbaşına dolaşan qəhrəmanlar
22.11.23
Kanadada “Yeddi gözəl” musiqi qrupunun konserti keçirilib
22.11.23
Fərid Hüseyn XIV İstanbul Beynəlxalq Ədəbiyyat və Şeir Festivalında iştirak edir
22.11.23
Bakıda Mədəniyyət və Yaradıcı Sənayelər Forumu keçiriləcək
22.11.23
Vaqif Sultanlının “İnsan dənizi” və “Ölüm yuxusu” romanları İngiltərədə yayımlanıb
22.11.23
Elnarə Qaragözova - Ali diqqət və rəğbətin dəyişməz ünvanı: Yusif Səmədoğlu
22.11.23
"Nobel mükafatına aparan yolun dərsləri: mif, reallıqlar, uğurlar və çağırışlar" beynəlxalq elmi konfrans keçirilib
22.11.23
Fərid Hüseynlə kürdəmirli oxucuların görüşü olub
06.11.23
"Mədəni diplomatiya vasitəsilə əlaqələr quraraq müxtəlif sivilizasiyaları bir araya gətirdik"
04.11.23
Astanada “Yıldız Sarayı Foto Kolleksiyasında XIX Əsr Türk Dünyasının Mədəni İrsi” adlı sərgi təşkil olunub
04.11.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun və Türk Akademiyasının rəhbərliyi Qazaxıstanın Xarici İşlər naziri ilə görüşüb
01.11.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Bern şəhərində qədim türk yazılarına həsr olunmuş sərgi açıb
31.10.23
Türkiyə Respublikasının 100 illiyi İsveçrənin Bern şəhərində qeyd olunub
27.10.23
“Netflix” “The Crown” serialının son sezonunun ilk treylerini yayımlayıb
27.10.23
Özbəkistanda Yusif Vəzir Çəmənzəminli adına Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı Mərkəzi açılıb
27.10.23
Bədirxan Əhmədli - Akademik Kamal Talıbzadənin portret cizgiləri üzərinə
27.10.23
Türkiyədə XX əsr Cənubi Azərbaycanda ədəbi prosesin önündə gedən şəxsiyyətlərdən bəhs edən kitab çap olunub
27.10.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Haaqada yubiley tədbirləri keçirib
26.10.23
Varşavada “Polşa və Türk Dünyası” mövzusunda konfrans keçirilib
25.10.23
Elman Cıvıroğlu - İbranice ve Ortak Türk Dili
25.10.23
İstanbulda görkəmli xanəndə Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev haqqında kitabın təqdimatı olub
25.10.23
“Ulduz” jurnalının 650-ci yubiley nömrəsi işıq üzü görüb
25.10.23
Yazıçı-tərcüməçi Nəriman Əbdülrəhmanlı Qazaxıstanın “Dostluq” ordeni ilə təltif olunub
25.10.23
Osip Mandelştamın yaradıcılığına həsr olunmuş poeziya gecəsi keçirilib
25.10.23
Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin yaradılmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib
20.10.23
Qars Kafkas Universitetində “Heydər Əliyev və Türkiyə” adlı multidisiplinar beynəlxalq elmi konfrans keçirilib
19.10.23
Elman Cıvıroğlu - Xudu Məmmədov və Ziya Gökalp
19.10.23
Akademik Kamal Talıbzadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi sessiya keçirilib
16.10.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu ilə Qazax-Türk Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb
05.10.23
Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə XVIII Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı keçiriləcək
©2012 Avanqard.net Muəllif hüquqları qorunur. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.