Mətanət Vahid - İntihara meylli, həyatdan usanmış, kədərli
29.04.14

Xatirələrin şəklini çəkən    
 
Kənan Hacının yaradıcılığına bələdliyim yalnız saytlardan oxuduğum şeir və hekayələrindən ibarət idi. Oxuduğum ilk irihəcmli əsəri “Yaddaş kartı” oldu. Bu kitabda müəllifin xeyli maraqlı xatirələri, diqqətçəkən məqamlar yer alır. Bununla belə, əsəri sadəcə təxminən eyni yaşlarda eyni situasiyaların şahidi olmuş bir insanın xatirələri, yaşantıları kimi oxudum. “Yaddaş kartı” sənədli olması səbəbilə daha çox publisistik bir dillə yazıldığından müəllifin nasir kimi potensialı kifayət qədər açılmamış qalır.
 
Qəribədir ki, bəzən bir müəllifin hər hansı əsəri ilə tanış olanda daha ondan heç nə oxumayacağına qərar verirsən. Bəzən isə əksinə, hansısa maraq səni həmin müəllifin digər əsərlərinə yönləndirir. Belə bir maraqla Kənan Hacının təxminən iki il öncə çap olunsa da, oxuya bilmədiyim “Atamın sevgilisi” adlı kitabına üz tutdum.
 
Kitabı oxuduqca Kənan Hacının nəsri haqqında tez-tez rastlaşdığım “səmimi yazır” fikrini özüm üçün aydınlaşdırmağa çalışdım. Müəllifin, yaxud mətnin “səmimiliyi” ifadəsi son vaxtlar ədəbi, bədii, publisistik - hər cür yazı haqqında işlədilir və istər-istəməz düşündürür: nədir bu səmimiyyət? Müəllif oxucu qarşısında etiraflar etməyə borcludurmu? Bu səmimiyyətdən ədəbiyyat doğulurmu? Məncə, qoy müəllif oxucunu “aldatsın”, oyun qursun, onu fikir labirintlərinə cəlb etsin, amma ona əsl ədəbiyyatı təqdim etsin. Kim nə deyir desin, qəti fikrim budur ki, yalnız səmimiyyət üzərində ədəbiyyat yaranmır.
 
Mən “Çəhrayı qan”ın axıcı dilindən, ikinci dəfə çap olunsa da, tamamlanmamış təəssüratı yaratmasından, həcmi kiçik olmasına baxmayaraq təkrarlara yer verilməsindən, Nabatın gözlərinin əsər boyu gah ala, gah qonur, gah da zil-qara kimi təqdim olunması və s. detallardan söz açmaq niyyətində deyiləm. “Atamın sevgilisi” kitabında diqqətimi cəlb edən avtobioqrafiklik oldu: “Çəhrayı qan” talesiz qadın haqqında roman kimi yazılsa da, əsas planda müəllifin öz obrazı görünür, romanda da, esse və hekayələrdə də müəllif  daha çox özünü yazır.
 
Yazarın oxucular tərəfindən ən çox qarşılaşdığı suallardan biri məhz belə olur ki, bu əsər avtobioqrafikdirmi? Bəzən müəllif hansısa epizodların öz həyatından götürüldüyünü  etiraf edir, bəzən isə ən kiçik bir uyğunluğu da inkar edir. Kənan Hacı əsər boyu oxucudan bu hadisələrin özü ilə əlaqədar olduğunu gizlətmir. Sanki ədəbi uğuru məhz əsərin avtobioqrafikliyində görən müəllif ədəbi “yalan”dan – uydurmadan “qorxur”, yaxud buna təxəyyülünün gücü yetmir. Əsərdə təkrar-təkrar qeyd edir ki, bu etiraflar üçün utansa da, lap oxucusu onu qınasa da, “müəllifin oxucunu aldatmağa ixtiyarı yoxdur”.
 
 
Təbiidir ki, istənilən mətndə müəllifin özü bu və ya digər dərəcədə iştirak edir; o, istəsə də, istəməsə də, subyektivlik özünü göstərir. Müəllif yaradıcıdır və yaratdığı obrazların kimliyindən asılı olmayaraq, hər birində onun özündən nə isə var – düşüncələri, hissləri və ya ruhundan nə iləsə obrazlarda ifadə olunur.
 
Amma əsərin kimin həyatından bəhs etməsi oxucu üçün az əhəmiyyət daşımalıdır. Önəmli olan odur ki, mətn oxucuda sual yarada bilsin, onu axtarışa sövq etsin. Romanın ilk səhifələrində oxuyuruq: “Belə fikirlər içində sövq-təbii hiss eləmişdim ki, bu gün oyunun başlanğıcıdır. Hansı oyunun? Özüm də bilmirdim. Bu oyunun nə ilə nəticələnəcəyi haqda da heç düşünmürdüm. Nə sirdisə, sidq-ürəkdən oyun adlandırdığım bu gedişatın iştirakçısı olmağa can atırdım”. Təhkiyəçi qəhrəman sövq-təbii ilə içinə düşdüyü oyunun varlığını hiss etsə də, sonunu düşünmək belə istəmir. Amma oxucu üçün bu oyun maraqlıdır axı – gedişatını da bilmək istəyir, sonunu da. Lakin vəd edilmiş, həvəslə gözlənilən bu oyun baş tutmur. Əvəzində oxucu banal sevgi hekayəti ilə üz-üzə qalır: təcrübəsiz cavan oğlan və həyatın hər üzünü görmüş gənc fahişə qadın bir-birlərini dəlicəsinə sevirlər. Gerisi məlumdur: təbii ki, Azərbaycan reallığında hökm sürən mental dəyərlər və Nabatın vicdanı onların sonadək birgəliyinə yol vermir və bir müddət sevgili olandan sonra ayrılırlar. Arabir təhkiyəçi-qəhrəman utanc hissi keçirərək oxuculardan yazılanları unutmağı rica edir. Lakin sona qədər yaşananları etiraf etməkdən də çəkinmir. Müəllifin cürəti təqdirolunasıdır. Bununla belə onun üçün ağır xatirələrə çevrilmiş yaşantıları əsərdə də elə xatirə olaraq qalır.
 
“Çəhrayı qan” romanında fahişəyə aşiq olan ədəbi qəhrəman “Sənə məktub” hekayəsində evli qadını sevərək yenə yasaq eşq yaşayır. Tək təsəllisi sevdiyi qadınla internet əlaqəsi saxlamaq olan obraz “Evli qadını sevməyin bədəli”ndə yenə intihar fikrini başından ata bilmir, içkiyə aludə olur. Nəticə etibarilə biz bir əsərdən o birinə keçən sentimental, tənhalıq və çarəsizliyin əlində əsir olmuş obrazın çevrəsində dönüb dolanan oxşar həyat hekayələri oxumalı oluruq.
 
Məsələ burasındadır ki, bu gün az qala, hamımız yazmağa dəhşətli bir ehtiyac duyuruq. Ətrafımızda çoxlu insanlar – sevdiklərimiz, bizi sevənlər, dostlar, qohumlar, ailəmiz olsa da, demək olar ki, hamımız başa düşülməzlikdən əziyyət çəkirik. Belə olan halda, hər kəs bu tənhalıqdan xilas yolunu “qələmə sarılmaqda” görür.
 
Əminliklə deyə bilərəm ki, “Atamın sevgilisi” və “Evli qadını sevməyin bədəli” və s. kimi mətnləri qələmə almaq üçün yazıçı olmaq vacib deyil. Bəlkə də, hər kəsin yaza biləcəyi xatirələri, ağrı-acıları, lap elə bir romanlıq materialı var. Amma yazarın vəzifəsi bu “xam materialı” romanın, hekayənin, bir sözlə, bədii mətnin “məhsuluna” çevirməkdir. Odur ki, əsərin avtobioqrafikliyi mütləq şəkildə yalnız həyat tarixçəsinin danışılmasından, müəllifin real yaşantılarının eynisindən ibarət olmaq məcburiyyətində deyil. İndi adını xatırlaya bilmədiyim müəllifin maraqlı bir fikri var ki, avtobioqrafik roman yazarın öz şəxsiyyəti ilə döyüşü olmalıdır, öz həyat tarixçəsi ilə total qarşıdurmanın nəticəsi olaraq meydana çıxmalıdır – belə bir qarşıdurmadan ərsəyə gəlməyən əsəri yazmağa və oxumağa dəyməz.
 
Adətən, deyirlər ki, özünü yazmaq istəyi xatirələrdən qurtulmaq arzusundan doğulur. Lakin müəllif yazdıqca həm də o xatirələri yaşadır, onlara ölməyə imkan vermir, diri saxlamağa çalışır. Nədənsə Kənanın qara sevdalı hekayələrini oxuduqca düşünürdüm ki, onun arzusu unutmaq deyil, əksinə, o, unutmaqdan qorxduğu üçün yazır. Müəllif özünün olanı göz önündə tutmağa çalışır, sanki “olanım-qalanım bu xatirələrdir” deyə, onları təkrar-təkrar yazmaqla rəsmini çəkir, heykəlini yonur, xatirələrin yoxluğa yuvarlanmasına, heçliyə qarışmasına imkan vermək istəmir.
 
Kitabın əvvəlindəki “Göydən üç alma düşmədi” essesində körpə ikən valideynləri ilə birgə çəkilmiş ilk və son şəkildən bəhs edir: “O xoşbəxt anı tutub saxlayan fotoqraf da artıq həyatda yoxdur... İllər keçəcək, heç birimiz həyatda olmayacağıq, amma bu şəkil qalacaq...” “Atamın sevgilisi” kitabı Kənan Hacının xatirələrinin şəklidir, özü olmayanda belə, baxılacaq, oxunacaq, xatırlanacaq şəkli – eynən valideynlərinin itkisindən sonra baxıb təsəlli tapdığı rəsmləri kimi.
 
Kənan Hacının nəsrindəki şeiriyyət, çox güman ki, şairliyindən irəli gəlir. Onun bəzi hekayələrini şeir kimi oxumaq olur. Və maraqlısı budur ki, əsərlərini oxuduqca hiss edirsən ki, müəllifin potensialı yazdıqlarından bir boy artıqdır – kitab boyu oxucunun müəllifdən gözləntiləri kifayət qədər özünü doğrultmasa da, daha artığını, daha yaxşısını yaza biləcəyini duyursan. Məncə, Kənan Hacı hələ yaza biləcəyini yazmayıb və növbəti əsərlərdə diqqətini yalnız alter eqosunu yaratmaqdan yayındıra bilsə, yeni bir mərhələyə adlayacağına, daha dəyərli əsərlər yazacağına çox ümidliyəm.
 
Dünya ədəbiyyatında avtobioqrafik əsərlərin xeyli sayda nümunələri var və bunların hər biri müəllif üçün örnəkdir. Amerikalı yazar C.Franzen bir mühazirəsində özünün avtobioqrafik romanını necə yazmasıyla bağlı sirlərini açıqlayır: Gənc yaşlarından məhrumiyyətlərə dözməli olan yazar ayrılıq və kədərlə süslənmiş həyatı haqqında roman yazmağa başlayır. Lakin yazdıqca özünün prototipi olan qəhrəmanını sevmədiyinin fərqinə varır, hətta komplekslərinə, çatışmazlıqlarına görə ona nifrət edir.
 
O, özünün sevmədiyi bir obrazın oxucu tərəfindən seviləcəyinə, qəbul ediləcəyinə inanmır. Və müəllif anlayır ki, avtobioqrafik romanının uğurlu alınması üçün ilk növbədə özünü, bunun üçünsə həyat tərzini və düşüncələrini dəyişməlidir. Bu “çevrilmə” uğrunda xeyli yol qət edir, dəyişə bilənə qədər xeyli zaman keçir və özü dəyişdikcə qəhrəmanını da dəyişir. Nəhayət, bir gün anlayır ki, onun aylar öncə bu əsər üçün düşündüyü obraz artıq “ölüb”.
 
Səhifənin ortasına başdaşı şəkli çəkib “ölmüş qəhrəmanının” adını üstünə yazır və yeni adla yeni, lakin yenə də özünün prototipi olan qəhrəman yaradır. Amerikalı müəllifin bir avtobioqrafik roman yazmaq uğrunda çabaları haqqındakı bu mühazirəni oxuyarkən iradəsinə məftun olmuşdum. Hətta deyərdim ki, bu situasiyanın özü belə, gözəl bir həyat hekayəsidir. Kənan Hacıya da içərisindəki intihara meylli, həyatdan usanmış, kədərli obrazı yenməyi arzu edirəm və ümid edirəm ki, növbəti romanda yepyeni, fərqli bir obraz ilə qarşılaşacağıq.
 

Yenililklər
05.12.23
Kənan Hacının hekayəsi - Cin qapını bağlayır
05.12.23
Elçin Hüseynbəylinin hekayəsi - Dərs
05.12.23
Yevgeni Rezniçenko - Çağdaş rus poeziyası
30.11.23
Anar Məcidzadə - Canına dərd düşsün, ayrılıq salan
29.11.23
Həmin işıqlı günlər - Cavid Zeynallının yeni hekayəsi
29.11.23
Musiqili Teatr dekabr repertuarını təqdim edib
29.11.23
Pyes müsabiqəsi qaliblərinə mükafatlar təqdim olunub
29.11.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fonduna yeni prezident təyin olunub
28.11.23
Xuana İnes de la Krus - Günah keçisi kimi görürsünüz qadını
28.11.23
Mahir N. Qarayevdən iki şeir
23.11.23
Fəxri Uğurlu - Uzaqda təkbaşına dolaşan qəhrəmanlar
22.11.23
Kanadada “Yeddi gözəl” musiqi qrupunun konserti keçirilib
22.11.23
Fərid Hüseyn XIV İstanbul Beynəlxalq Ədəbiyyat və Şeir Festivalında iştirak edir
22.11.23
Bakıda Mədəniyyət və Yaradıcı Sənayelər Forumu keçiriləcək
22.11.23
Vaqif Sultanlının “İnsan dənizi” və “Ölüm yuxusu” romanları İngiltərədə yayımlanıb
22.11.23
Elnarə Qaragözova - Ali diqqət və rəğbətin dəyişməz ünvanı: Yusif Səmədoğlu
22.11.23
"Nobel mükafatına aparan yolun dərsləri: mif, reallıqlar, uğurlar və çağırışlar" beynəlxalq elmi konfrans keçirilib
22.11.23
Fərid Hüseynlə kürdəmirli oxucuların görüşü olub
06.11.23
"Mədəni diplomatiya vasitəsilə əlaqələr quraraq müxtəlif sivilizasiyaları bir araya gətirdik"
04.11.23
Astanada “Yıldız Sarayı Foto Kolleksiyasında XIX Əsr Türk Dünyasının Mədəni İrsi” adlı sərgi təşkil olunub
04.11.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun və Türk Akademiyasının rəhbərliyi Qazaxıstanın Xarici İşlər naziri ilə görüşüb
01.11.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Bern şəhərində qədim türk yazılarına həsr olunmuş sərgi açıb
31.10.23
Türkiyə Respublikasının 100 illiyi İsveçrənin Bern şəhərində qeyd olunub
27.10.23
“Netflix” “The Crown” serialının son sezonunun ilk treylerini yayımlayıb
27.10.23
Özbəkistanda Yusif Vəzir Çəmənzəminli adına Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı Mərkəzi açılıb
27.10.23
Bədirxan Əhmədli - Akademik Kamal Talıbzadənin portret cizgiləri üzərinə
27.10.23
Türkiyədə XX əsr Cənubi Azərbaycanda ədəbi prosesin önündə gedən şəxsiyyətlərdən bəhs edən kitab çap olunub
27.10.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Haaqada yubiley tədbirləri keçirib
26.10.23
Varşavada “Polşa və Türk Dünyası” mövzusunda konfrans keçirilib
25.10.23
Elman Cıvıroğlu - İbranice ve Ortak Türk Dili
25.10.23
İstanbulda görkəmli xanəndə Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev haqqında kitabın təqdimatı olub
25.10.23
“Ulduz” jurnalının 650-ci yubiley nömrəsi işıq üzü görüb
25.10.23
Yazıçı-tərcüməçi Nəriman Əbdülrəhmanlı Qazaxıstanın “Dostluq” ordeni ilə təltif olunub
25.10.23
Osip Mandelştamın yaradıcılığına həsr olunmuş poeziya gecəsi keçirilib
25.10.23
Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin yaradılmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib
20.10.23
Qars Kafkas Universitetində “Heydər Əliyev və Türkiyə” adlı multidisiplinar beynəlxalq elmi konfrans keçirilib
19.10.23
Elman Cıvıroğlu - Xudu Məmmədov və Ziya Gökalp
19.10.23
Akademik Kamal Talıbzadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi sessiya keçirilib
16.10.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu ilə Qazax-Türk Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb
05.10.23
Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə XVIII Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı keçiriləcək
©2012 Avanqard.net Muəllif hüquqları qorunur. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.